bs
bs

City Manifesto – projekt Urgent

Manifesto za inkluzivne gradove – međukulturalnost, društveno-prostorna inkluzija međunarodnih migranata

Manifest grada (City Manifesto) je rezultat europskog projekta URGENT koji je implementiran od strane konzorcija kojeg čini 13 partnerskih organizacija koje djeluju u 10 različitih zemalja, a među kojima aktivno učešće uzima i LDA Mostar. Projekt je implementiran uz potporu EU programa Europa za građane od septembra/rujna 2016. do augusta/kolovoza 2018. godine. Namjera projekta je pboljšati socijalu koheziju u lokalnim zajednicama promovirajući integraciju migranata u iste, a kroz razvoj urbanih politika njegujući pri tome međukulturni dijalog uz korištenje zajedničkih prostora.

Europski gradovi dosežu alarmantne razine urbane fragmentacije, nejednakosti i strukturnih društveno-prostornih podjela. Najranjiviji dio stanovništva često nije imao izbora nego koncentrirati se na područja ili naselja u nepovoljnom položaju. Ovdje se socijalna isključenost obično preklapa s razinom kulturne, jezične i etničke raznolikosti koje dodatno usložnjavaju već slabu društvenu koheziju. Projekt URGENT ima za cilj promicanje podizanja svijesti o potrebi uspostave novih međukulturalnih veza među stanovnicima marginaliziranih multietničkih naselja i stanovništva središnjih područja na lokalnoj i gradskoj razini kroz pristup odozdo prema gore. Osim toga, projekt posebno nastoji usmjeriti aktivnosti u smjeru borbe protiv sve većeg straha od imigracije i prevladati zabludu o stereotipima koji hrane euroskepticizam i potkopavaju europsku koheziju.

Ovaj manifesto koji ima za cilj razvoj i jačanje inkluzivnosti europskih gradova, proizvod je rada 13 organizacija koje čine konzorcij URGENT projekta. Kao takav, sastoji se od sljedećih izjava formiranih od strane partnerskih organizacija koje predstavljaju obveze kojih se u svome radu i preporukama trebaju pridržavati lokalne vlasti i ostali dionici u lokalnoj zajednici. Tijekom provedbe URGENT projekta partnerske organizacije su podijelile svoja iskustva i mišljenja. To je omogućilo definiranje četiri područja koja se u Manifestu pojavljuju kao teme na koje se treba usredotočiti. Ove se teme sagledavaju kao prioriteti u svrhu poboljšanja kvalitete života mariginaliziranih naselja, jačanja društveno-prostorne inkluzije, borba protiv stereotipa, te poticanje međukulturalnog dijaloga:

  • izgradnja prostora za interkulturalni dijalog;
  • borba protiv društveno-prostorne stigmatizacije;
  • stvaranje uvjeta za aktivno sudjelovanje;
  • omogućavanje pristupa osnovnim uslugama.

Manifesto u cijelosti pročitajte na sljedećem linku, a za više informacija o samom projektu posjetite službene stranice projekta URGENT.

 

Related Posts