Partnerstva i mreže

Biti partner Agencije lokalne domokratije (LDA) Mostar znači privilegiju

Članovi evropske mreže partnera LDA Mostar

– Regija Puglia, Italija (partner lider)
– Grad Mostar, Bosna i Hercegovina (partner domaćin)
– Grad Vejle, Danska
– Grad Monfalcone, Italija
– Provincija Brindisi, Italija
– Grad Kragujevac, Srbija
– Nevladina organizacija IPSIA Italija

Imati mogućnost saradnji sa članovima mreže ALDA. (www.alda-europe.eu)

LDA Mostar je jedna od 12 Agencija lokalne domokratije koje su od 1993. godine aktivne na području zemalja bivše Jugoslavije, Gruzije, Albanije i Armenije, čiji rad koordinira Asocijacija Agencija Lokalne Demokratije (ALDA), sa sjedištima u Briselu, Strazburgu i Vicenci. Ova velika međunarodna mreža sastoji se od preko 200 partnera, gradova i regija iz 22 zemlje Evrope.

ALDA sa svojom mrežom Agencija lokalne demokratije, te mrežom svojih članova, kao vodeća organizacija civilnog društva na evropskom nivou, pruža velike mogućnosti saradnje i realizacije aktivnosti usmjerenih ka jačanju civilnog društva, te davanju podrške procesu demokratizacije prvenstveno društvima u tranziciji u zemljama Jugoistočne Evrope.

Realizirati zajedničke projekte

– LDA Mostar sa svojim fund-raising kapacitetom, te izgrađenom mrežom partnera na međunarodnom nivou, može biti Vaš ozbiljan partner u realiziranju projekata na lokalnom i regionalnom nivou.

Učestvovati u procesu širenja Evropske Unije

– LDA Mostar sa svojim partnerima realizira projekte usmjerena ka jačanju lokalne uprave, zaštiti ljudskih prava, interkulturalnog dijaloga, angažiranju mladih, jačanju civilnog društva, uključivanju građana u procese donošenja odluka, te projekte ekonomskog razvoja. Sve ove aktivnosti imaju jedan zajednički cilj, a to je izgraditi Bosnu i Hrecegovinu kao moderno demokratsko društvo spremno za pridruživanje Evropskoj Uniji, što je u skladu sa generalnom strategijom proširenja.

Koristiti mrežu partnera za svoju prompociju

– Učešće u mreži partnera Agencije lokalne demokratije znači jedinstvenu priliku za vašu promociju. Učešće u mreži će znatno olakčati realziranje vaših ideja i projekata na evropskom nivou, bilo da se radi o turističko-ekonomskoj strategiji, razmjeni iskustava, rada sa mladima, te drugim aktivnostima od zajedničkog interesa.

Ispod možete pogledati Aplikacijski obrazac za partnerstvo na raznim jezicima: