Ciljevi

Ciljevi LDA Mostar

  • promidžba konkretnih inicijativa poticanja demokracije na lokalnom nivou
  • izgradnja mostova između građana i vlasti
  • razvitak pluralnog civilnog društva i aktivnog sudjelovanja svih društvenih grupa
  • poticanje procesa pomirenja i zaštite ljudskih prava
  • poticanje održivog lokalnog razvitka
  • jačanje znanja lokalne zajednice o procesima stabilizacije i pridruživanja