Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova – URGENT

Trajanje projekta:01/09/2016 - 31/08/2018
Donator:Europska komisija (Europa za građane)
Aplikant:Europska asocijacija za loklanu demokraciju - ALDA (Strasbourg / Francuska)
Tags, , ,

Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova - URGENT

Trajanje projekta: 01/09/2016 – 31/08/2018

Donator: Europska komisija (Europa za građane)

Aplikant: Europska asocijacija za lokalnu demokratiju – ALDA (Strasbourg/ Francuska)

Partneri: Universitet IUAV di Venezia (Venecija / Italija); Agencija lokalne demokratije Mostar (Mostar / Bosna i Hercegovina); Association of Albanian Municipalities (Tirana / Albanija); SPES – Associazione Promozione e Solidarietà del Lazio (Lazio / Italija); Local Councils’ Association (Marsa / Malta); Fundacion Privada Indera (Barcelona / Španija); Municipality of Kumanovo (Kumanovo / BJR Makedonija); European Grouping of Territorial Cooperation Amphictyony (Atena / Grčka); Kallipolis (Trst / Italija); Rede DLBC Lisboa (Lisabon / Portugal); City of Strasbourg (Strazbur / Francuska); Municipality of Novo mesto (Novo mesto / Slovenija).

Ciljevi:
• Kreiranje prostora za diskusiju i zajedničko učenjemeđu građanima iz različitih socio-kulturnih sredina i iz različitih zemalja Europe;
• podsticati aktivno građanstvo istvaranje politika i usluga u lokalnim društvima, posebno za građane koji su često isključeni iz procesa odlučivanja;
• povećati kapacitete lokalnih institucija da budu “multiplikatori” u svojim zajednicama kako bi angažovali širok spektar zainteresovanih strana;
• pružiti novi podstrek procesu proširenja EU, doprinoseći uspostavljanju dugotrajne tematske mreže gradova koji su snažno aktivni i posvećeni kao ključni igrači u Europi.

Dokumenti: 

URGENT – Infographic

URGENT – Događaji organizirani u sklopu projekta

URGENT – Handbook

URGENT – City manifesto

Web stranica projekta: www.urgent-project.eu

Članci:

Objavljen priručnik kreiran kroz projekt Urgent

City Manifesto – projekt Urgent

Promocija knjige: ”Mostarski kuhar – hrana za dušu i tijelo” 

U Mostaru održan međunarodni događaj u sklopu projekta URGENT

Mostar domaćin međunarodnog događaja u sklopu projekta Urgent

Projekt URGENT – upitnik o inkluziji migranata

Prednost raznovrsnosti : Prijenos znanja o integraciji migranata

Migracija, urbana fragmentacija i interkulturalni dijalog: Projekat URGENT  pokrenut u Strazburu