bs
bs

Strateški ciljevi LDA Mostar

  1. Zagovarati dobro upravljanje, saradnju i participativnost građanki i građana, te jačati kapacitete organizacija civilnog društva i organa vlasti, s ciljem doprinosa razvoju uspješnih zajednica.
  2. Poticati saradnju vlasti, organizacija civilnog društva i građana kroz deliberativne participativne procese s ciljem stvaranja demokratskog društva jednakosti i uključivosti.
  3. Poticati političke, ekonomske i društvene reforme u oblastima demokratije, vladavine prava, ljudskih prava i ekonomskog razvoja kako bi se uskladile sa standardima i politikama potrebnim za pristupanje EU.
  4. Podići vidljivost podzastupljenih i marginaliziranih grupa s ciljem njihovog aktivnog učešća u izgradnji društva jednakosti i uključivosti.
  5. Doprinijeti rješavanju društvenih i ekonomskih nejednakosti koje pogađaju mlade ljude promoviranjem različitosti i inkluzije, kreiranjem mentorskih programa za obrazovanje i razvoj vještina, pružanjem pristupa resursima i mogućnostima, te poboljšanjem fizičkog i mentalnog blagostanja mladih.