bs
bs

Vizija i misija

Šta pokreće Agenciju lokalne demokratije?

Vizija

Vjerujemo u društvo jednakosti i uključivosti.

Misija

Zajedno sa aktivnim građankama i građanima, LDA gradi uspješne zajednice, unaprijeđuje deliberativnu demokratiju i podstiče dobru upravu.