bsen
bsen

Aktualni projekti

Čime se bavi Agencija lokalne demokratije Mostar?

O NAMA

Agencija lokalne demokratije Mostar, od svog osnivanja u novembru 2004. godine, djeluje kao lokalno registrovana neprofitna nevladina organizacija uz podršku svojih partnera, te saradnju s drugim Agencijama i Europskom asocijacijom za lokalnu demokratiju (ALDA). Upravo ova saradnja, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, omogućila je brojne aktivnosti i projekte korisne za razvoj lokalne zajednice i njeno uključivanje u procese na regionalnom nivou.

Aktivnosti LDA Mostar, s ciljem stvaranja aktivnijeg građanstva s jedne strane, i transparentne i odgovorne lokalne vlasti s druge strane, fokusirane su na razvoj modernog demokratskog društva.

Unapređenjem dijaloga između građana, njihovih interesnih grupa i politički izabranih donosioca odluka na lokalnom nivou, LDA radi na stvaranju aktivnijeg građanstva i transparentne i odgovorne lokalne vlasti..

Snažno posvećena različitosti i inkluziji, LDA Mostar aktivno uključuje i podržava podzastupljene grupe u izgradnji zajednice i omogućava mladim ljudima da postanu nosioci promjena u svojim zajednicama.

 

 

 

Izdvajamo

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju

Promiče aktivno učešće građana, principe demokratskog upravljanja, lokalni razvoj i saradnju između organizacija civilnog društva i lokalnih javnih vlasti u regiji Zapadnog Balkana…

Opširnije

 

 

Centar ADA Mostar

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije…

Opširnije

IZBORI se za Mostar

Platforma koja svojim aktivnostima želi građanima Mostara vratiti jedno od osnovnih građanska prava, pravo da biraju i da budu birani…

Opširnije