Aktualni projekti

Čime se bavi Agencija lokalne demokratije Mostar?

O nama

Agencija lokalne demokratije Mostar, od svog osnivanja u novembru 2004. godine, djeluje kao lokalno registrovana neprofitna nevladina organizacija uz podršku svojih partnera, te saradnju s drugim Agencijama i Europskom asocijacijom agencija za lokalnu demokratiju (ALDA). Upravo ova saradnja, kako na lokalnom tako i na regionalnom nivou, omogućila je brojne aktivnosti i projekte korisne za razvoj lokalne zajednice i njeno uključivanje u procese na regionalnom nivou. Aktivnosti LDA Mostar, s ciljem stvaranja aktivnijeg građanstva s jedne strane, i transparentne i odgovorne lokalne vlasti s druge strane, fokusirane su na razvoj modernog demokratskog društva. Ove aktivnosti prožimaju svaki segment života lokalne zajednice i pružaju mogućnost poboljšanja životnog standarda svih kategorija društva, direktnim utjecajem na konkretne promjene.

Izdvajamo

Balkanska mreža za lokalnu demokratiju

Uskoro više o ovoj jedinstvenoj mreži oformljenoj kroz projekt Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana…  

Opširnije

Centar ADA Mostar

Centar ADA predstavlja neovisnu platformu na kojoj građani mogu konzumirati grad kao kulturni izričaj kroz arhitekturu i umjetnost izvan teorije…

Opširnije

IZBORI se za Mostar

Platforma koja svojim aktivnostima želi građanima Mostara vratiti jedno od osnovnih građanska prava, pravo da biraju i da budu birani…

Opširnije