bs
bs

Digitalne publikacije

LDA Mostar publikacije

CLINK – Kulturno nasljeđe kao spona različitosti Evrope
 1. CLINK letak
 2. CLINK Preporuke – Konferencija u Normandiji
 3. Pregled održanih POP-UP galerija projekta CLINK
 4. Zbornik najboljih praksi – Međunarodni događaj u Knjaževcu
 5. Pregled Foruma u zajednicama
 6. Istraživanje u zajednici – Vlora (Albanija) – dokument 1
 7. Istraživanje u zajednici – Vlora (Albanija) – dokument 2
 8. Istraživanje u zajednici – Vlora (Albanija) – dokument 3
 9. Istraživanje u zajednici – Knjaževac (Srbija)
 10. Istraživanje u zajednici – Mostar (Bosna i Hercegovina)
 11. Istraživanje u zajednici – Nikšić (Crna Gora)
 12. Istraživanje u zajednici – Prijedor (Bosna i Hercegovina)
 13. Istraživanje u zajednici- Heraklion (Grčka) – dokument 1
 14. Istraživanje u zajednici- Heraklion (Grčka) – dokument 2
 15. Istraživanje u zajednici- Sisak (Hrvatska) – dokument 1
 16. Istraživanje u zajednici- Sisak (Hrvatska) – dokument 2
 17. Istraživanje u zajednici- Subotica (Srbija)
 18. Istraživanje u zajednici- Zavidovići (Bosna i Hercegovina)
 19. Izjava – Finalni međunarodni događaj, Online (organizator LDA Mostar), 2020.
Podrška jačanju kapaciteta lokalnih vlasti i podrška privredne promocije tri grada u BiH u sektoru obnovljivih izvora energije, upravljanju šumskim bogatstvima i promociji mikro i malih preduzeća
 1. Teritorijalna analiza područja Donja Mahala (Mostar) s fokusom na zaštitu okoliša_jul/srpanj, 2019. 
Mladi Balkana za Evropu
 1. Letak – Mladi Blakana za Evropu
 2. Newsletter No 1
 3. Newsletter No 2
 4. Newsletter No 3
 5. Newsletter No 4
 6. Newsletter No 5
 7. Newsletter No 6
 8. Newsletter No 7
 9. Newsletter No 8
 10. KOMPARATIVNA STUDIJA – CIVILNO DRUŠTVO ZAPADNOG BALKANA: Učešće u pregovorima o pristupanju EU i procesu EU integracija od inicijative do strukturiranog dijaloga
Snapshots from the borders – Mali gradovi suočeni s globalnim izazovima agende 2030.
 1. Migracije na granicama – Globalno izvješće paricipativne istrage o migracijama u 20 graničnih teritorija Europe
Volontersko upravljenje u europskom sektoru mladih – VOLS EUROPE
 1. HANDBOOK
Balkan Kaleidoscope
 1. BALKAN KALEIDOSCOPE Infographic
 2. Balkan Kaleidoscope – finalni izvještaj
Komunikacija žena za solidarnost – WomCom
 1. WomCom Infographic
 2. WomCom – Pregled aktivnosti
INCOME – Inovativne metode poslovne saradnje kroz razmjenu
 1. INCOME Infographic
 2. INCOME HANDBOOK
Urbana Re-Generacija: Europska mreža gradova – URGENT
 1. URGENT – Infographic
 2. URGENT – Događaji organizirani u sklopu projekta
 3. URGENT – Handbook
 4. URGENT – City manifesto
Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana
 1. Letak – Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana 
 2. Info grafika – Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana 
 3. Br. 1 (bilteni 2015)
 4. Br. 2
 5. Br. 3
 6. Br. 4
 7. Br. 1 (bilteni 2016)
 8. Br. 2
 9. Br. 3
 10. Br. 4
 11. Br. 1 (bilteni 2017)
 12. Br. 2
 13. Br. 3
 14. Br. 1 (bilteni 2018)
 15. Br. 2
 16. Br. 3
 17. “Politika i zakonodavni okvir za sudjelovanje mladih na Balkanu”, usporedni pregled i analiza (2015.)
 18. “Mobilnost mladih na Zapadnom Balkanu sadašnji izazovi i perspektive budućnosti”, usporedni pregled i analiza (2016.)
 19. ”Kulturna participacija mladih na Balkanu”, istraživačka studija (2017.)
 20. ”Mladi na Balkanu”, usporedni pregled i analiza (2018.)
 21. ”Vodič za mlade lidere”, koncepti i prakse učešća mladih (2018.)
Speed Date a Politician
 1. Transkript odgovora na 36 ključnih pitanja upućenih od strane mladih grada Mostara predstavnicima podmlatka političkih partija u gradu Mostaru pročitajte OVDJE.
Jačanje uloge žena i mladih lidera u političkom životu BiH – FAZA 2
 1. Brošuru projekta možete preuzeti OVDJE.
Poboljšanje usluga lokalne samouprave u BiH
 1. Izvještaj iz Općine Jablanica
 2. Izvještaj iz Općine Konjic
 3. Izvještaj za Grad Mostar
Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou
 1. Evropska povelja o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou
Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo
 1. Newsletter no. 1
 2. Newsletter no. 2
 3. Newsletter no. 3
 4. Newsletter no. 4
 5. Newsletter no. 5
 6. Newsletter no. 6
 7. Newsletter no. 7 (B/H/S)
 8. ZBORNIK RADOVA
Vijećnik – Građanin
 1. Izvještaj o aktivnostima 2009.
 2. Izvještaj o akivnostima 2010.
 3. Izvještaj o aktivnostima 2011. 
Uspostava RCD-a Mostar
 1. Kratki vodič kroz ljudska prava za građane