+387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Category

Ostale aktivnosti

BNLD – Balkanska mreža za lokalnu demokratiju

/ / /
Promiče aktivno učešće građana, principe demokratskog upravljanja, lokalni razvoj i saradnju između organizacija civilnog društva i lokalnih javnih vlasti u regiji Zapadnog Balkana…