bs
bs

Day

21 Septembra, 2015
Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana – LDA Mostar tim u emisiji BHRT-a “Jump out” POGLEDAJTE VIDEO  
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.