bs
bs

Day

6 Oktobra, 2015
Job Shadowing program projekta “Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana” Suradnica za mlade Agencije lokalne demokratije Mostar, Adema Bebanić, u okviru Job Shadowing programa projekta “Regionalna platforma za sudjelovanje i dijalog mladih Balkana” boravi u Centru lokalne demokratije Knjaževac u Srbiji. Tokom ove 15-to dnevne posjete imati će priliku učestovati u planiranju i...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.