bs
bs

Day

21 Augusta, 2017
Performans #AsikMostar, 21.08.2017. @Yunus Emre Enstitusu- Mostar Dana 21.08.2017. godine, u prostorijama Yunus Emre Enstitusu u Mostaru prezentiran je projekt #AsikMostar koji temu ljubavi obrađuje kroz tri oblasti: dramski tekst, kostimografiju i scenografiju. Projekt je prilagođen za djecu i mlade uzrasta od 12-17 godina starosti, a implementira ga neformalna skupina mladih uzrasta od 16-30 godina...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.