bs
bs

Merima Bećirović

Merima Bećirović

Menadžerica za Erasmus+ projekte

Kratka biografija

Merima rukovodi Erasmus+ projekte, uglavnom KA2 i projekte izgradnje kapaciteta. Njena akademska pozadina se sastoji od završenog postdiplomskog studija engleskog jezika i književnosti i diplomskog studija engleske književnosti. Radila je u Kancelariji za međunarodnu saradnju Univerziteta „Džemal Bijedić“ u Mostaru i organizirala mnoge aktivnosti i događaje za mlade, čime ima ukupno 8 godina iskustva u radu s mladima. Merima je komunikativna, organizirana, posvećena osoba koja je otvorena za nove i inovativne stvari, rješavanje problema, kao i rad pod pritiskom da se rokovi ispoštuju na vrijeme.

Kontakt

Telefon: +387 (0)36 333-830
                 +387 (0)36 333-831
Email: erasmusplus@ldamostar.org