bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

Compact

Mladi Balkana za Evropu

/ / / / / /
Učešće OCD-a u kreiranju politika i praćenju procesa europskih integracija na Zapadnom Balkanu i angažman mladih za aktivnije učestvovanje u ovom procesu…