bs
bs

Tag

Europska komisija
Video poruka EU komesara Johannesa Hahna Ovaj video je prikazan na koordinacijskom sastanku Europske komisije i DG NEER-a održanog 5. decembra/prosinca, 2017. u Briselu, a svrhu Prijedloga sheme potpore partnerstvu za Agencije lokalne demokratije. Ovom prilikom Agencije lokalne demokratije pod okriljem krovne organizacije ALDA dobile su potporu EU Komesara za europsku politiku susjedstva i pregovore...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.