bs
bs

Tag

porodilje
Kampanja (Ne)Diskriminacija porodilja u Federaciji BiH Program Kampanje je sljedeći: – 8. marta, (utorak) u 11.30 sati – Susret s Predsjedavajućim Skupštine HNK/Ž u prostorijama Skupštine kantona i predstavnica partnerskih NVO-a u Kampanji – 12.00 sati – Zajednička izjava za medije Nakon toga će se zastupnici i zastupnice koji/e su izrazili spremnost i NVO-e obratiti...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.