bs
bs

Tag

Studijska posjeta Display
Da Mostar mladima može ponuditi daleko više od turističkih sadržaja potvrđuju i brojne organizirane  posjete mladih iz europskih zemalja koji sve češće dolaze kroz studijske posjete i razmjene u ovaj grad na Neretvi u svrhu sticanja neformalnog obrazovanja. Ovakav vid učenja odavno je formalno priznat na razini država Europske unije, a njegov je status, nažalost,...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.