bs
bs

Day

27 Maja, 2015
Info point: Mladima omogućiti pristup svim informacijama TV prilog pogledajte na sljedećem LINKU.      
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.