bs
bs

Day

8 Septembra, 2015
Osmi sastanak članica mreže Anna Lindh Fondacije BiH u Mostaru u periodu 03.09. – 05.09.2015. godine Ovogodišnji sastanak je bio izvještajno/promotivnog karaktera, sa akcentom na jačanje kapaciteta članica ALF BiH. Tokom sastanka članice ALF BiH informirane su o aktivnostima urađenim u okviru ALF BIH u proteklom period, usvojen je nacrt ALF BiH media plana, revidirana...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.