bs
bs

Održan 8. sastanak članica mreže ALF BiH

Osmi sastanak članica mreže Anna Lindh Fondacije BiH u Mostaru u periodu 03.09. – 05.09.2015. godine

Ovogodišnji sastanak je bio izvještajno/promotivnog karaktera, sa akcentom na jačanje kapaciteta članica ALF BiH. Tokom sastanka članice ALF BiH informirane su o aktivnostima urađenim u okviru ALF BIH u proteklom period, usvojen je nacrt ALF BiH media plana, revidirana je strategija umrežavanja sa ostalim mrežama i institucijama u BIH, te se razgovaralo o planovima za naredni period (zajedničke aktivnosti mreže – „Network intercultural action“, buduća komunikacija sa Ministarstvom vanjskih poslova BiH, te moguće definisanje uloga organizacija članica ALF i strateško pozicioniranje ALF BiH mreže u periodu 2015. – 2017.

Tokom prvog dana rada održan je izvještajni sastanak Mreže na kome se razgovaralo o radu mreže u proteklom periodu, radu UO, kao i radu glavne kancelarije mreže, ORC Tuzla.
Također je održan i sastanak članova upravnog odbora ALF BiH.

Drugog i trećeg dana (4. i 5. 09.) organizovana je radionica, na kojoj su članice radile na pokretanju projektnih partnerstava unutar ALF BiH, međumrežnoj saradnji čiji bi cilj bio promocija ALF BiH i njena vidljivost, te promocija međukulturalne saradnje sa drugim mrežama na Balkanu i Mediteranu, te su razvijene projektne ideje I uspostavljena partnerstva I mehanizmi komunikacije unutar projektnih timova.

Inače Anna Lindh Fondacija je međuvladina institucija koja ima za cilj okupiti civilno društvo i građane diljem Mediterana, te djeluje u smijeru izgradnje povjerenja i poboljšavanja međusobnog razumijevanja.
Ovu fondaciju cine 42 clanice iz euro-mediteranske regije zajedno sa Anna Lindh Fondacijom Bosne i Hercegovine, koju cini 45 nevladinih organizacija sa teritorija cijele BiH. ALF BiH mrezom koordinira Omladinski resursni centar Tuzla.

Related Posts