bs
bs

Day

18 Februara, 2016
The European family portrait gets wider – ALDA welcomes the application for EU membership of Bosnia and Herzegovina The European  Association for Local Democracy – ALDA  welcomes the application for EU membership submitted by Bosnia and Herzegovina on 15th February 2016. Although Brussels  made  it clear Bosnia and Herzegovina must  carry  out  a series of reforms...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.