bs
bs

Day

21 Marta, 2016
Trening: “Obuka za timove mladih dopisnika” Od 21. do 25. 03.2016. godine, u organizaciji ALDA Skopje, održati će se trening “Obuka za timove mladih dopisnika”, na Ohridu, u Makedoniji, koji se organizira u okviru projekta “Regionalna platforma za ucesce i dijalog mladih Balkana”, financiranog od EU. Seminar će okupiti 24 mlada dopisnika/ce i omladinske radnike/ce...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.