bs
bs

Day

22 Septembra, 2016
Program Fronterra Fronterra je program društvenog preduzetništva koji podržava razvoj (agri) kulturnog turizma – poljoprivrede, kulturnog turizma, umjetnosti, zanata, kulinarstva i ugostiteljstva – u Mostaru i hercegovačkoj regiji! Četverodnevni program (15.-18.09.2016.) sastojao se od dvodnevne poslovne edukacije u prirodi, mentorstva prikreiranju poslovnih modela, praktične obuke o pravnim, administrativnim i finansijskim aspektima poslovanja u BiH, te...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.