bs
bs

Day

18 Novembra, 2016
Drugi Regionalni forum mladih za lokalnu demokraciju u Mostaru od 16. do 18.11.2016 Ka kulturi regionalnog dijaloga i sudjelovanja mladih na Balkanu: Promocija mobilnosti mladih kao osnovi za mir, stabilnost i prosperitet na Zapadnom Balkanu. U srijedu, 16.11.2016, u Gradskoj vijeĆnici Grada Mostara zapoceo je Drugi regionalni forum mladih za lokalnu demokraciju, koji organiziran od...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.