bs
bs

Day

31 Marta, 2017
Prvi sastanak Lokalne savjetodavne skupine Mostar   Dana 30.03.2017. godine održan je prvi po redu sastanak Lokalne savjetodavne skupine Mostara za 2017. godinu, kojem su prisustvovali predstavnici različitih nevladinih ali i neformalnih skupina grada Mostara.   Na dnevnom redu sastanka bile su tri teme. Sastanak je bio jako konstruktivan, dogovorili su se dalji koraci, sačinio...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.