bs
bs

Day

20 Aprila, 2020
Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih – početak jedne uzbudljive i  izazovne inicijative   Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih je inicijativa za suradnju koju je pokrenulo 11 organizacija civilnog društva iz EU-a, Zapadnog Balkana i Turske, a koja ima za cilj promicanje sudjelovanja u aktivnostima neformalnog obrazovanja i snagu validacije i priznavanja kompetencija stečenih izvan formalnog...
Read More
Youth Ambassadors of Non-Formal Learning – the beginning of an exciting and challenging initiative   Youth Ambassadors of Non-Formal Learning is a cooperation initiative launched by 11 CSOs from the EU, Western Balkans and Turkey which aims at promoting participation in Non-Formal Education activities and the power of validation and recognition of competences acquired outside the...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.