bs
bs

Day

22 Oktobra, 2020
Poziv za dostavljanje priča o neformalnom obrazovanju Agencija lokalne demokratije Mostar u sklopu projekt Ambasadori za neformalno obrazovanje mladih provodi drugo po redu istraživanje na temu neformalnog obrazovanja. U procesu smo kreiranja i izrade „Kataloga dobrih priča i praksi“. Ovaj Katalog smo zamislili kao jednu šaroliku zbirku inspirativnih (pisanih i video) priča o tome kako...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.