bs
bs

Day

4 Augusta, 2021
Od 21. do 23. jula/srpnja održan je Prvi međunarodni sastanak STAR projekta – u hibridnom obliku – u Arcugnanu, na kojem je sudjelovalo 8 europskih delegacija partnera u projektu koji dolaze iz Bosne i Hercegovine, Francuske, Italije, Latvije, Portugala, Rumunjske, Slovenije i Nizozemske. Preostalih 6 europskih delegacija iz Albanije, Njemačke, Srbije, Češke, Kosova i Poljske...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.