bs
bs

Day

15 Septembra, 2021
Jačanje otpornosti demokratije pred budućim krizama Danas obilježavamo Međunarodni dan demokratije. Generalna skupština Ujedinjenih nacija 2007. godine proglasila je ovaj Dan kao Dan borbe za ostvarenje demokratskih ideala, a pruža priliku za pregled stanja demokratije u svijetu. Demokratija je proces koliko i cilj, a samo uz puno učestvovanje i podršku svih aktera: međunarodne zajednice, nacionalnih...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.