bs
bs

Tag

Evropske povelje o ravnopravnosti spolova

Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou

/ / / /
Doprinijeti razvoju politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini…