bs
bs

Tag

2011

Promocija Evropske povelje o ravnopravnosti žena i muškaraca na lokalnom nivou

/ / / /
Doprinijeti razvoju politika, mjera i budžetiranja za unapređenje rodne ravnopravnosti u Srbiji, Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini…

Volontiranje kroz edukaciju o ljudskim pravima

/ / / / / / / /
Promicanje inkluzije i povećanje sudjelovanja mladih sa poteškoćama u razvoju u društvu i izgradnji buduće Europe…  

Civilno društvo u akciji za dijalog i partnerstvo

/ / / / / / /
Akcija osmišljena da pomogne jačanju demokratske uloge OCD-ova u povećanju sudjelovanja građana u lokalnoj politici/i procesu donošenja odluka…