bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

link4cooperation

Jačanje lokalnog učešća i saradnje kroz partnerstvo javnih vlasti i OCD u Bosni i Hercegovini – LINK za saradnju/suradnju

/ / / / /
Promoviramo principe dobrog upravljanja s ciljem efikasnog i odgovornog upravljanja jedinica lokalne samouprave u Bosni i Hercegovini