bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

savjetnici za mlade

YOUPLAN – YOUth with a PLAN

/ / / / / /
Izgradnja kapaciteta savjetnika za mlade i voditelja projekata u segmentu rada s mladima i njihovim organizacijama…