bs +387 36 333-830 Fra Ambre Miletića 30, 88000 Mostar

Tag

YouAct

YouAct – Zastupnik mladih

/ / / /
Cilj ovog programa je pomoći jačanju kapaciteta za sudjelovanje u procesu donošenja politika za službenike za mlade na Balkanu i u Turskoj.