bs
bs

Tag

Beyond Barriers
Održan seminar “Beyond Barriers” u Mostaru Seminar omladinske politike “Beyond Barriers”, održan je u Mostaru (Bosna i Hercegovina) 28. i 29. oktobra/listopada, 2015. godine, sa fokusom na socijalno uključivanje mladih ljudi sa smanjenim mogućnostima u Jugoistočnoj Evropi, a istraživao je šta se realizuje i šta se može poboljšati u sprovođenju politika prema mladima, tako da...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.