bs
bs

Tag

Gdje zivi mir
Konkurs za najbolju dokumentarnu fotografiju iz oblasti pomirenja i ljudskih prava na temu: “Gdje živi mir?” Konkurs je otvoren od 07. septembra/rujna 2015. do 07. oktobra/listopada 2015. godine. i sve detalje možete provaći na OVOM LINKU Poštovani/e članovi/ice radne grupe Mostar i Nevesinje, PRO-Budućnost poziva sve kreativce/ke, bez obzira na dob, da se prijave na konkurs...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.