bs
bs

Tag

inicijativa
Inicijativa za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom Centar za promociju civilnog društva – CPCD je pokrenuo online peticiju za podršku „Inicijativi za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“ (Inicijativa). Cilj Inicijative je da se „otkoči“ trenutni zastoj u procesu izgradnje...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.