bs
bs

Inicijativa za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom

Inicijativa za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom

Centar za promociju civilnog društva – CPCD je pokrenuo online peticiju za podršku „Inicijativi za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“ (Inicijativa).

Cilj Inicijative je da se „otkoči“ trenutni zastoj u procesu izgradnje institucionalnog i pravnog okvira za razvoj funkcionalnog dijaloga Vijeća ministara BiH sa CD, kao i  da se izvši organizovan i artikulisan pritisak na Vijeće ministara BiH da u najkraćem roku preduzme sve neophodne mjere i korake koji će stvoriti uslove za implementaciju „Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH“ iz 2007. godine.

Cilj ove peticije je da se svim NVO i drugim OCD u BiH, koje nisu bili u mogućnosti prisustvovati na konferenciji „Zvono za promjene“, pruži prilika da u skladu sa svojim interesom i misijom podrže Inicijativu koju će ključni donosioci odluka u Vijeću ministara BiH i drugim BiH institucijama morati uzeti u obzir prilikom njenog razmatranja.

Tekst Inicijative možete pogledati OVDJE.

Peticiju možete potpisati OVDJE.

Podržite ovu Inicijativu potpisivanjem peticije!

Inicijativa je usvojena na konferenciji „Zvono za promjene“ koja je održana 02.02.2016.godine u Sarajevu uz učešće najviših predstavnika Vijeća ministara BiH i drugih BiH institucija, organizacija civilnog društva (OCD), te predstavnika/ca donatora i međunarodnih organizacija aktivnih u izgradnji civilnog društva u BiH, posebno u jačanju saradnje institucija vlasti i civilnog društva (CD) na nivou BiH.

Inicijativa će biti dostavljena Vijeću ministara BiH i drugim BiH institucijama, uključujući oba Doma Parlamentarne skupštine BiH, uz zahtjev da se u vezi s njom javno očituju i urgentno pokrenu odgovarajuće mjere i aktivnosti.

 

Related Posts