bs
bs

Tag

izvjesce o aktivnostima 2019
Objavljeno je izvješće o aktivnostima Agencije lokalne demokratije Mostar za 2019. godinu. LDA Mostar tim je iznimno vrijedno radio proteklu godinu dana, kao i uvijek, entuzijastično ulažući napore u svrhu demokratizacije društva koristeći različite teme, metode i alate. U 2019. godini radili smo na: 12 projekta velikom broju lokalnih aktivnosti sudjelovali na brojnim međunarodnim događajima...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.