bs
bs

Tag

izvjestaj
Izvještaj s Networking konferencije ”SINERGIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BIH” – Jačanje saradnje između udruženja, fondacija, medija i sindikata Mreža za izgradnju mira / Network for Building Peace, u okviru projekta Snaga lokalnog, koji je finansiran sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizirala je 20. maja/svibnja 2021. godine Networking konferenciju “SINERGIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BIH...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.