bs
bs

Izvještaj s konferencije SINERGIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BIH

Izvještaj s Networking konferencije ”SINERGIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BIH” – Jačanje saradnje između udruženja, fondacija, medija i sindikata

Mreža za izgradnju mira / Network for Building Peace, u okviru projekta Snaga lokalnog, koji je finansiran sredstvima Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID), organizirala je 20. maja/svibnja 2021. godine Networking konferenciju “SINERGIJA CIVILNOG DRUŠTVA U BIH – Jačanje saradnje između udruženja, fondacija, medija i sindikata“. Donosimo vam 𝙞𝙯𝙫𝙟𝙚𝙨̌𝙩𝙖𝙟 𝙨 𝙠𝙤𝙣𝙛𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞𝙟𝙚, u čijem radu je sudjelovala i predstavnica Agencije lokalne demokratije Mostar.
 
Konferencija je okupila 72 predstavnika/-ca udruženja, fondacija, medija i sindikata ukazujući na interes i potrebu kritičkog promišljanja uloge i saradnje različitih aktera civilnog društva između sebe ali u sa predstavnicima političkih stranaka i međunarodnih organizacija u cilju jačanja nezavisnosti građanskog sektora, i njegove uloge u društvenim promjenama i socijalne odgovornosti.

Related Posts