bs
bs

Tag

logotip
Raspisan javni poziv za izradu logotipa projekta U okviru projekta  Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana – Balkan regional platform for youth participation and dialogue , koji finansira  Evropska unija, kroz program Civil Society Facility, Operating Grants to IPA CSO Associations, Support to regional thematic associations, Agencija lokalne demokratije Mostar raspisuje: Javni poziv...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.