bs
bs

Tag

Regionalna Radna grupa mladih
Saopštenje mladih Balkana  Regionalna Radna grupa mladih u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana, projekta financiranog od EU, koju čine mladi iz osam općina iz pet zemalja regiona: Mostar, Prijedor, Zavidovići (Bosna i Hercegovina) Subotica i Knjaževac (Srbija), Nikšić (Crna Gora), Peja (Kosovo*) i Skoplje (Makedonija) iskoristila je Evropsku sedmicu mladih da...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.