bs
bs

Tag

Saopštenje
Saopštenje mladih Balkana  Regionalna Radna grupa mladih u okviru Regionalne platforme za učešće i dijalog mladih Balkana, projekta financiranog od EU, koju čine mladi iz osam općina iz pet zemalja regiona: Mostar, Prijedor, Zavidovići (Bosna i Hercegovina) Subotica i Knjaževac (Srbija), Nikšić (Crna Gora), Peja (Kosovo*) i Skoplje (Makedonija) iskoristila je Evropsku sedmicu mladih da...
Read More
Saopštenje Mreže za izgradnju mira povodom presude Radovanu Karadžiću Danas, više od 20 godina nakon kraja rata, svjedočimo presudi osobi koja je bila na jednoj od najodgovornijih političkih funkcija tog vremena. Današnja presuda je šansa za sve nas i mogućnost okretanja jedne nove stranice bosanskohercegovačkog društva, kao i cijelog regiona. Nije trenutak da se danas,...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.