bs
bs

Tag

stipendije
Otvoren javni poziv za prijave za 2018. ALDA (European Association for Local Democracy) raspisuje poziv za stipendije ”Gianfranco Martini” 2018. za studente i istraživače koji razviju studiju ili radni projekt u vezi sa sljedećim temama: lokalna demokracija, angažman civilnog društva i / ili međuetnički dijalog. Rok za prijave: 20.3.2018. Sve detalje poziva možete pronaći na...
Read More
Gianfranco Martini – stipendije 2015. – prijave do 10. aprila 2015. Naša asocijacija ALDA (Association of Local Democracy Agencies) je osnovala fond za stipendiranje u znak sjećanja na svog počasnog predsjednika Gianfranco Martini. Studenti Univerziteta i mladi istraživači mogu da se prijave do 10. aprila za stipendiju za 2015. godinu. Fokus njihovog izučavanja ili projekta treba...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.