bs
bs

Tag

Vienna
Uručenjem zvona, simbola nadležnosti nad Programom, LDA Mostar najavila predsjedavanje naše zemlje programom DANUBE U organizaciji Foster Europe – Fondacije za snažne europske regije, u Beču (Austrija) je 19.06.2024. godine održan 11. Dan učešća na Dunavu (DPD) pod nazivom ‘’Stvaranje promjena za uspješno proširenje EU – Kako možemo raditi zajedno za održivu, otpornu i stabilnu...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.