bs
bs

Day

5 Oktobra, 2015
„Building Blocks Interior” 3. i 4. oktobra/listopada održana je prva radionica 2. faze programa Building Blocks, čiji učesnici su bili djeca u dobi od 9 – 12 godina pod nazivom „Building Blocks Interior”. Rezultat programa“ „Building Blocks Interior“, segment jednog interijera u stvarnom mjerilu, će biti dio izložbe koja će se krajem novembra tekuće godine...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.