bs
bs

Day

2 Novembra, 2015
Posjeta Los-Rosalesu – Job Shadowing Službenik za mlade Agencije lokalne demokratije Nikšić iz Crne Gore, Božina Stešević, boravio je u Centru za djecu i omladinu sa posebnim potrebama Los-Rosales. Posjeta je organizirana u sklopu 15-to dnevnog Job Shadowing programa za službenike za mlade projekta „Regionalna platforma za učešće i dijalog mladih Balkana”. Susretljiva direkorica Centra...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.