bs
bs

Day

29 Februara, 2016
Online peticija za za podršku „Inicijativi za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“ Inicijativa je usvojena na konferenciji „Zvono za promjene“ koja je održana 02.02.2016. godine u Sarajevu uz učešće najviših predstavnika Vijeća ministara BiH i drugih BiH institucija, organizacija civilnog društva (OCD), te predstavnika/-ca donatora i međunarodnih...
Read More

LDA Mostar

Aktivnosti LDA Mostar fokusirane su na kreiranje aktivnog građanstva s jedne,  te transparentnih i odgovornih vlasti s druge strane,  s krajnjim ciljem uspostavljanja modernog i demokratskog društva.