bs
bs

Online peticija

Online peticija za za podršku „Inicijativi za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom“

Inicijativa je usvojena na konferenciji „Zvono za promjene“ koja je održana 02.02.2016. godine u Sarajevu uz učešće najviših predstavnika Vijeća ministara BiH i drugih BiH institucija, organizacija civilnog društva (OCD), te predstavnika/-ca donatora i međunarodnih organizacija aktivnih u izgradnji civilnog društva u BiH, posebno u jačanju saradnje institucija vlasti i civilnog društva (CD) na nivou BiH.

Cilj inicijative je da se „otkoči“ trenutni zastoj u procesu izgradnje institucionalnog i pravnog okvira za razvoj funkcionalnog dijaloga Vijeća ministara BiH sa CD, kao i  da se izvši organizovan i artikulisan pritisak na Vijeće ministara BiH da u najkraćem roku preduzme sve neophodne mjere i korake koji će stvoriti uslove za implementaciju „Sporazuma o saradnji između Vijeća ministara BiH i NVO sektora u BiH“ iz 2007. godine.

Cilj ove peticije je da se svim NVO i drugim OCD u BiH, koje nisu bili u mogućnosti prisustvovati na konferenciji „Zvono za promjene“, pruži prilika da u skladu sa svojim interesom i misijom podrže Inicijativu i tako joj daju dodatni legitimitet i kredibilitet, koji će ključni donosioci odluka u Vijeću ministara BiH i drugim BiH institucijama morati uzeti u obzir prilikom njenog razmatranja.

Paralelno da kampanjom pritiska na Vijeće ministara i druge BiH institucije, u saradnji sa partnerskim organizacijama CPCD će voditi kampanju među NVO i drugim OCD širom BiH za praktično provođenje vlastitih obaveza iz ove Inicijative.

Tekst Inicijative možete pogledati OVDJE.

http://civilnodrustvo.ba/

Inicijativa će biti dostavljena Vijeću ministara BiH i drugim BiH institucijama, uključujući oba Doma Parlamentarne skupštine BiH, uz zahtjev da se u vezi s njom javno očituju i urgentno pokrenu odgovarajuće mjere i aktivnosti.

Peticiju možete potpisati OVDJE.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_4NMF7viBZZ8f3hMY5_b1QbhN2rlx3_Mc6F8QI9V52p87MQ/viewform

Podržite ovu Inicijativu potpisivanjem peticije!

Ovdje možete pronaći “Inicijativu za hitnu uspostavu institucionalnog mehanizma dijaloga i saradnje Vijeća ministara BiH sa civilnim društvom kao i tekst peticije na engleskom jeziku.

Iste dokumente možete pronaći i na OVOM LINKU.

http://civilnodrustvo.ba/vijesti/initiative_for_urgent_establishment_of_institutional_dialogue_and_cooperation_mechanism_of_the_council_of_ministers_with_civil_society.html

 

 

Related Posts